Schweizergardet

Tack vare min begränsade historiska bildning trodde jag att det bara fanns ett schweizergarde, det som skyddar påven och Vatikanstaten, men nu vet jag bättre.

Schweizergarde är en generell term på ett livgarde bestående av betalade schweiziska soldater, med uppgift att fungera som livvakter samt medverka i ceremonier. Det första schweizergardet bildades i slutet av 1400-talet av den franske kungen Karl VIII. Liknande garden startades sedan de kommande århundradena i Frankrike och flera andra europeiska länder (mest kända var de franska Les Cent Suisse och Gardes Suisses). Idag återstår endast det Påvliga schweizergardet, bildat 1506.

År 1874 infördes det ett förbud i den schweiziska konstitutionen mot att schweiziska medborgare får rekryteras till militär tjänst för andra nationer. Sedan 1927 är det också förbjudet för schweiziska medborgare att ingå i utländsk militär tjänst på eget initiativ, dom får numer bara strida för Schweiz. Det finns ett uttryckligt undantag i konstitutionen för tjänstgöring i det påvliga schweizergardet.

Påvliga schweizergardet

Det påvliga schweizergardet (latin: Pontificia Cohors Helvetica; italienska: Guardia Svizzera Pontificia) grundades av påven Julius II den 22 januari 1506 och är det enda kvarvarande schweizergardet i världen. Formellt är Schweizgardet i den Heliga stolen:s tjänst och inte för nationen Vatikanstaten men detta har förändrats över tid. Idag ingår schweizergardet med sina 134 man, tillsammans med Vatikanstatens gendarmeri (poliskår), med 108 man, Vatikanstatens militära styrkor.

Schweizergardets huvuduppgift är att skydda påven och hans residens. Gardet skall även eskortera påven på hans resor, bevaka tillträdet till Vatikanstaten och medverka till att ordningen upprätthålls inne i Vatikanen. Gardets totala tjänstgöring kan delas upp i vakttjänst, paradtjänst, ordningstjänst och personskydd.

Påven Julius II irriterades över att vara tvungen att be om hjälp varje gång Kyrkostaten hotades. Hans farbror Sixtus IV hade ett kvartssekel tidigare ingått en allians med Schweiziska edsförbundet, vilket möjliggjorde för påven att rekrytera schweiziska legosoldater. Schweiziska soldater och ännu tidigare krigare från samma område var kända för mod, tapperhet och lojalitet, ett anseende som går att spåra tillbaks ända till Romarrikets dagar.

Schweizergardet är organiserat i en stab och tre skvadroner. Gardeskommendanten, en överste, är chef. Det finns även en överstelöjtnant som ställföreträdande chef och utbildningschef, en gardeskaplan som ansvarig för själavården, en major som stabschef, två kaptener som kvartermästare och en fältväbel som gardesadjutant och fanförare. Sedan starten har det endast förekommit 35 kommendanter, ingen från Basel och på senare tid har dom kommit frekvent från St Gallen. De 77 meniga gardisterna kallas hillebardiärer.

För att kunna bli aktuell för schweizergardet måste man vara schweizisk medborgare av manligt kön och vara praktiserande katolik, ha genomgått schweizisk militär grundutbildning, vara mellan 19 och 30 år gammal, minst 174 cm lång, ogift och ha genomgått en yrkesutbildning. Det har öppnats en positiv diskussion om kvinnliga gardister men det ligger fortfarande i framtiden. För egen del klarar jag bara längd- och könskravet. Anställningen sker för en kontraktsperiod om två år, men kan sedan förlängas. Anställningstiden inleds med en fem veckors lång rekrytskola med tyngdpunkt på exercis och italienska språket. Gardisternas lön är skattebefriad och 1 300 €/månad plus viss ersättning för övertid.

Den 6 maj varje år är det ett antal nya gardister som svär denna ed: Jag svär att troget, redligt och hedersamt tjäna den regerande påven [namn på aktuell påve] och hans rättmätiga efterföljare, och att sätta in min fulla kraft för honom, beredd, om det så skulle krävas, att ge mitt liv för honom. Vid den apostoliska stolens sedisvakans tar jag på mig samma förpliktelse gentemot det heliga kardinalskollegiet.

Jag lovar vidare herr kommendanten och mina övriga överordnande aktning, trohet och lydnad. Jag svär att iakttaga allt detta som mitt stånds ära kräver.

Jag, N.N., svär att troget och hedersamt hålla allt detta, som nu har blivit uppläst för mig, så hjälpe mig Gud och hans helgon.

Historiskt har Schweizergardet även deltagit i en del krig och konflikter. Den 6 maj 1527 visade gardet till exempel sitt mod under Roms skövling, då staden plundrades av kejsar Karl V:s armé på 20 000 man. 189 gardister samlades i Peterskyrkan för att försvara Vatikanen mot inkräktarna. 42 andra gardister höll tillbaka fienden medan påven flydde genom Passetto di Borgo, en hemlig gång som går till fästningen Castel Sant’Angelo. Alla gardister massakrerades.

1981 räddade en av gardets kaptener, Alois Estermann, Johannes Paulus II liv genom att ställa sig i vägen som en levande sköld då terroristen Mehmet Ali Ağca försökte döda honom med pistol.

Den 22 januari 2006 välsignade Benedictus XVI sitt garde på 500-årsdagen av dess upprättande. I april och maj 2006 gick en grupp veteraner på en månadslång resa från Schweiz till Vatikanen för att visa påven sin trohet och för att fira att det var 500 år sedan gardet bildades.

En vanligt förekommande men felaktig uppfattning är att Michelangelo är skapare av Schweizergardets uniformer. Den nuvarande uniformen utarbetades av gardeskommandanten Jules Répond (1910—1921) med utgångspunkt i tidigare uniformer samt med inspiration från Rafaels målningar. Paraduniformens färger gult/orange, blått och rött finns i familjen Medicis vapen och minner om påven Clemens VII och det mod gardet uppvisade under Roms skövling.

Schweizergardet är utrustade med traditionella vapen för ceremoniellt bruk, men de är även utrustade med moderna vapen. I samband med de senaste årens ökande terrorhot har man vissa samarbeten med den italienska armen för att försvara sej mot bland annat drönare.

Tre bra hemsidor att läsa vidare om du är extra intresserad:

199063_630x420.jpg

Bildkälla: suedostschweiz.ch

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s